(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2020 do Trại giam Xuân Hà ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2.. Tên tổ chức có tài sản: Trại giam Xuân Hà

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá là: 06 Xe ô tô đã qua sử dụng gồm:

* Xe ô tô du lịch nhãn hiệu OUAT

+ Biển kiểm soát 80B-1945; Nước sản xuất: Liên Xô; Loại xe: Du lịch; Số khung: W0649507; Số máy: V1211096; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 07 người; Năm đăng ký lần đầu: 1998.

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe hoen ố, trầy xước, mọt gỉ nhiều chỗ, Khung gầm xe hoen gỉ, mục nát, bánh xe cũ mòn, hư hỏng. Nội thất xe cũ bẩn, mốc, hư hỏng. Hệ thống điện hỏng hoàn toàn. Phần máy và động cơ hư hỏng, các hệ thống liên quan không hoạt động. Hệ thống đèn chiếu sáng, phanh, lái hư hỏng.

* Xe ô tô du lịch nhãn hiệu YAZ

+ Biển kiểm soát 80B-0627; Nước sản xuất: Liên Xô; Loại xe: Du lịch; Số khung: 0227396; Số máy: 90805195; Số loại: 3151; Màu sơn: Cỏ úa; Số chỗ ngồi: 07 người; Năm đăng ký lần đầu: 1995.

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe hoen ố, trầy xước, mọt gỉ nhiều chỗ, Khung gầm xe hoen gỉ, mục nát, bánh xe cũ mòn, hư hỏng. Nội thất xe cũ bẩn, mốc, hư hỏng. Hệ thống điện hỏng hoàn toàn. Phần máy và động cơ hư hỏng, các hệ thống liên quan không hoạt động. Hệ thống đèn chiếu sáng, phanh, lái hư hỏng.

* Xe ô tô du lịch nhãn hiệu Mitsubishi

+ Biển kiểm soát 80B-1955; Nước sản xuất: Nhật Bản; Loại xe: Du lịch; Số khung: 310XJ001061; Số máy: 4G64XY2234; Số loại: Pajero; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 07 người; Năm đăng ký lần đầu: 1999.

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe trầy xước, lớp sơn xe cũ, bong tróc một số chỗ. Khung gầm, sàn xe hoen gỉ một số chỗ. Thiết bị nội thất xuống cấp. Hệ thống máy, hệ thống điện xuống cấp.

* Xe ô tô tải ben nhãn hiệu IFA

+ Biển kiểm soát 38A-0261; Nước sản xuất: Đức; Loại xe: Tải ben; Số khung: 8453601; Số máy: 8917978; Số loại: W50; Màu sơn: Ghi đá; Số chỗ ngồi: 02 người; Năm đăng ký lần đầu: 1996; Tải trọng: 5.000kg; Tự trọng: 5.000kg.

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe hoen ố, trây xước, bong tróc, mọt gỉ nhiều chỗ. Khung gầm xe hoen gỉ, mục mát, bánh xe cũ mòn, hư hỏng. Nội thất xe cũ bẩn, mốc, hư hỏng. Hệ thống điện hỏng hoàn toàn. Phần máy và động cơ hư hỏng, các hệ thống liên quan không hoạt động. Hệ thống đèn chiếu sáng, phanh, lái hư hỏng.

* Xe ô tô khách nhỏ nhãn hiệu TOYOTA

+ Biển kiểm soát 38A-0659; Nước sản xuất: Nhật Bản; Loại xe: Khách nhỏ; Số khung: 0897715; Số máy: 0020329; Màu sơn: Xanh Ghi; Số chỗ ngồi: 12 người; Năm đăng ký lần đầu: 1996.

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe trầy xước nhiều chỗ. Khung gầm xe hoen gỉ, bánh xe cũ mòn, hư hỏng. Nội thất xe cũ bẩn, mốc, hư hỏng. Hệ thống điện hỏng hoàn toàn. Phần máy và động cơ hư hỏng, các hệ thống liên quan không hoạt động. Hệ thống đèn chiếu sáng, phanh, lái hư hỏng.

* Xe ô tô cứu thương nhãn hiệu HUYNDAI

+ Biển kiểm soát 38A-0620; Nước sản xuất: Hàn Quốc; Loại xe: Cứu thương; Số khung: 572038; Số máy: 3888770; Màu sơn: Trắng; Số chỗ ngồi: 03 người; Năm đăng ký lần đầu: 2004.

+ Hiện trạng: Thân vỏ xe trầy xước, hoen gỉ nhiều chỗ, phần đầu xe mục nát không còn hình dạng ban đầu. Khung gầm xe hoen gỉ, mục nát, hệ thống sắt xi han gãy, cầu trước, cầu sau gãy, mục. Bánh xe hư hỏng. Nội thất cũ nát, hư hỏng hoàn toàn. Hệ thống điện hư hỏng. Phần lốc máy và động cơ hư hỏng. Hệ thống đèn chiếu sáng, treo truyền lực, phanh, lái hư hỏng.Xe cũ nát.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: là tài sản thanh lý.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản là: 125.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

Đơn giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai lăm triệu đồng trên một hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Phiếu trả giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá Năm Châu phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ.

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 23/10/2020 đến hết ngày 04/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại trại giam Xuân Hà- xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Khách hàng có nhu cầu xem tài sản xin mời đến Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu nhận giấy giới thiệu.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản bán đấu giá, xem tài sản và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu và tại trại giam Xuân Hà, nơi tổ chức cuộc đấu giá, nơi trưng bày tài sản.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 23/10/2020 đến hết ngày 04/11/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu và Trại giam Xuân Hà.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/11/2020 đến ngày 06/11/2020.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt.

Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thanh lý là 06 ô tô đã qua sử dụng.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 15h30 ngày 07/11/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890/0904.235.586.