(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện, công cụ vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước sản vào ngày 7/11/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm ủy quyền cụ thể, như sau:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2019. Địa điểm đấu giá: Tại Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; số lượng, chất lượng; nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiền đặt trước.

* Tài sản lô 1:

- Gỗ tròn từ nhóm V- VIII, số lượng 02 cây để trên rừng), khối lượng 1,024m3 tỷ lệ chất lượng còn lại 5 -10%

- Nơi để tài sản: Gỗ để tại trên rừng thuộc thôn Khâu Phảng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

- Gỗ xẻ từ nhóm V- VIII, số lượng 41 thanh, tấm, hộp, khối lượng 1,661m3 tỷ lệ % chất lượng còn lại 30-70%

- Nơi để tài sản: Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

- Giá khởi điểm: 6.516.880 đồng/2,685m3 (Sáu triệu năm trăm mười sáu nghìn tám trăm tám mươi đồng),

- Tiền đặt trước: 1.300.000 đ;

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ/ 01hồ sơ.

- Bước giá: 500.000 đ/lần trả giá.

* Tài sản lô 2:

- Tài sản gồm: 19 xe máy các loại, đã cũ nát han rỉ, không nổ, không đi được, chất lượng % bán giá sắt vụn theo giá thị trường 16 chiếc, còn lại 03 chiếc chất lượng còn lại từ 10 - 20%, 05 máy cưa xăng các loại đã cũ nát chất lượng còn lại từ 10 - 20%,

- Giá khởi điểm: 21.250.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng)

- Nơi để tài sản: Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm Bắc Kạn

- Tiền đặt trước: 4.000.000đ; Bằng chữ (Bốn triệu đồng chẵn)

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/ 01hồ sơ.

- Bước giá: 500.000 đ/lần trả giá. (Có bản kê chi tiết tài sản kèm theo)

- Thời gian thu tiền đặt trước 03 ngày; ngày 04/11, 05/11 đến 16h 00 phút ngày 06/11/2019. Tiền đặt trước khách hàng nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 23/10/2019 đến 16h30’ ngày 04/11/2019. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá

- Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

- Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.