(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2019 do UBND Thành phố Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước có trong Quyết định sau:

+ Tài sản đấu giá là động sản có trong Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND Thành phố Thái Bình (Có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo).

Giá khởi điểm: 5.475.000 đồng (Năm triệu bốn trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí trên (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 05/11/2019 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

* Thực hiện theo Điều 53 theo Luật Đấu giá tài sản.

- Tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 50.000đ/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một bộ hồ sơ) Quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản hồi 14 giờ ngày 05/11/2019. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tµi s¶n thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tµi s¶n khi trúng đấu giá.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 1.900.000đ (Một triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)

- Thời gian nộp: Ngày 06/11/2019 đến 11 giờ ngày 07/11/2019

- Số tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt hoặc vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng TMCP (NCB) Quốc Dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

6. Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Hồi 14 giờ ngày 07/11/2019.

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

9 Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu 01 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273.743.199

Chú ý: Tất cả các trường hợp nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đến 11 giờ 00 phút ngày 07/11/2019 không vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thì không được tham gia đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nếu không tham gia buổi mở cuộc đấu giá (nhận phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá) sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước trừ trường hợp bất khả kháng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.743.199

Ngày 7/11/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Thái Bình ảnh 1
Ngày 7/11/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Thái Bình ảnh 2