(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu vào ngày 7/10/2021 do Agribank Chi nhánh thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:
Ngày 7/10/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu tại Agribank Chi nhánh thành phố Cần Thơ ảnh 1