(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do UBND thành phố Cẩm Phả ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Nhóm nhà ở tại khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 01) Tổng diện tích để thực hiện dự án: 45.130,53 m2 Tổng diện tích tính tiền sử dụng đất: 9.160,90 m2 Giá khởi điểm: 31.335.774.540 đồng Tiền đặt trước: 3.133.577.454 đồng Tiền mua hồ sơ: 4.000.000

UBND thành phố Cẩm Phả

Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 6
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 7