(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do UBND huyện Hậu Lộc ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 65 lô đất ở trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Hậu Lộc

Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6