(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đak Mê Tây Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đăk Tô ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 05 thửa đất ở taị đô thị ( ODT) trên địa bàn thị trấn Dak Tô, huyện Dak Tô, Vị trí đất tại các khu vực Phạm văn Đồng, khu vực đường Lê Hữu Trác, Tổng diện tích khoảng 1.203,8 m²

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đăk Tô

Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 7/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum ảnh 6