(BĐT) - Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 như sau:
Ngày 7/10/2021, đấu giá nhà xưởng công trình phụ trợ, trạm biến áp, cần trục tại thành phố Hải Phòng ảnh 1