(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Quảng Xương gồm lô gỗ trắc 1.130 kg.

UBND huyện Quảng Xương

Ngày 7/10/2021, đấu giá lô gỗ trắc 1.130 kg tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá lô gỗ trắc 1.130 kg tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá lô gỗ trắc 1.130 kg tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3