(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản An Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn ủy quyền như sau:

Cho thuê quyền sử dụng đất cụ thể:

1. 12.423m2 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước, tại xã Vĩnh Phước. Giá khởi điểm (GKĐ): 6.212.000đồng/năm.

2. 23.416m2 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc Khu đất nông nghiệp (líp tràm), tại xã Núi Tô. GKĐ: 18.733.000đồng/năm.

3. 33.773m2 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc Khu đất nông nghiệp, xã An Tức. GKĐ: 16.887.000đồng/năm.

4. 16.011m2 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc Khu đất nông nghiệp, xã Tân Tuyến. GKĐ: 8.006.000đồng/năm.

5.11.394m2 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc Khu đất nông nghiệp, xã Lương Phi.

GKĐ: 5.697.000đồng/năm.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá đối với đất sản xuất nông nghiệp: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải được UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc UBND cấp xã nơi có đất xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn

Ngày 7/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 3
Ngày 7/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 4
Ngày 7/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 5
Ngày 7/10/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 5 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 6