(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00006651/QĐ-XPVPHC ngày 20/4/2021 của Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định bao gồm các thiết bị vệ sinh: Tủ chậu Luxiaomi: 26 bộ; Tủ chậu Cabinet: 14 bộ; dây cấp nước Junganoy: 200 dây

Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Ngày 7/10/2021, đấu giá các thiết bị vệ sinh tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá các thiết bị vệ sinh tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá các thiết bị vệ sinh tại tỉnh Nam Định ảnh 3