(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Công ty Điện lực Tây Ninh ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý gồm: 85 máy biến áp (MBA) ứ đọng, chậm luân chuyển năm 2021 (trong đó: 14 máy MBA 1P 10kVA – 8,6-12,7/0,23kV,70 máy MBA 1 pha 12,7/0,23kV 15kVA, 01 máy MBA 1 pha 12,7/0,23kV 37,5kVA).

Công ty Điện lực Tây Ninh

Ngày 7/10/2021, đấu giá 85 máy biến áp tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá 85 máy biến áp tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá 85 máy biến áp tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3
Ngày 7/10/2021, đấu giá 85 máy biến áp tại tỉnh Tây Ninh ảnh 4
Ngày 7/10/2021, đấu giá 85 máy biến áp tại tỉnh Tây Ninh ảnh 5