(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 như sau:
Ngày 7/10/2021, đấu giá 5 khoản nợ của các doanh nghiệp tại Sacombank ảnh 1