(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá gồm 02 xe ô tô thanh lý của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

Ngày 7/10/2021, đấu giá 2 ô tô thanh lý tại tỉnh Hậu Giang ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá 2 ô tô thanh lý tại tỉnh Hậu Giang ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá 2 ô tô thanh lý tại tỉnh Hậu Giang ảnh 3
Ngày 7/10/2021, đấu giá 2 ô tô thanh lý tại tỉnh Hậu Giang ảnh 4
Ngày 7/10/2021, đấu giá 2 ô tô thanh lý tại tỉnh Hậu Giang ảnh 5