(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Viễn thông Cần Thơ ủy quyền như sau:

Cáp đồng viễn thông các loại thanh lý dạng phế liệu, tổng khối lượng 12.546,84 kg

Viễn thông Cần Thơ

Ngày 7/10/2021, đấu giá 12.546,84 kg cáp đồng viễn thông các loại tại thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá 12.546,84 kg cáp đồng viễn thông các loại tại thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá 12.546,84 kg cáp đồng viễn thông các loại tại thành phố Cần Thơ ảnh 3