(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2020 do Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk - Địa chỉ: Số 30 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê của Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

3.1. Tài sản 01: Khu vực để xe máy, xe đạp học sinh sinh viên: Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 năm (24 tháng/hợp đồng)

Giá khởi điểm: 13.125.600 đồng/tháng x 24 tháng = 315.014.400 đồng (Ba trăm mười lăm triệu, không trăm mười bốn ngàn, bốn trăm đồng).

3.2. Tài sản 02: Trung tâm thực hành và ứng dụng dịch vụ kỹ thuật: Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 năm (60 tháng/hợp đồng)

Giá khởi điểm: 4.700.000 đồng/tháng x 60 tháng = 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng)

3.3. Tài sản 03: Dịch vụ photo copy: Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 năm (60 tháng/hợp đồng)

Giá khởi điểm: 2.600.000 đồng/tháng x 60 tháng = 156.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng)

Ghi chú:

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế Giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20 % theo giá khởi điểm của từng tài sản

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

5. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ và tài sản đấu giá: Từ ngày 17/09/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

7. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 (Trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 30/09/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 (Trong giờ hành chính), vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

9. Thời gian và địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 07/10/2020, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá: Đáp ứng đầy đủ theo Quyết định “V/v quy định sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk” số: 103a/QĐ-CĐKTĐL ngày 10/02/2020 của trường cao đẳng kỹ thuật Đăk Lăk và Quyết định “V/v bổ sung một số điều của Quyết định số 103a/QĐ-CĐKTĐL ngày 10/02/2020 của trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk” và Quyết định số: 114/QĐ-CĐKTĐL ngày 19/03/2020 của trường cao đẳng kỹ thuật Đăk Lăk.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Trường hợp thời gian đấu giá tài sản có thay đổi công ty chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam, địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3937979 để được hướng dẫn chi tiết.