(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại ấp 3, xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (phần đất thu hồi của Trường Mẫu giáo Thạnh Hoà (Trường Tiểu học Thạnh Hoà 1 cũ)), như sau:

- Vị trí đất: Phần đất thuộc thửa số 274, tờ bản đồ số 17, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Diện tích: 275,4m2 (trong đó có 77,5m2 diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ nông thôn).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân; 50 (năm mươi) năm đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Hạ tầng kỹ thuật: Giáp lộ giao thông nông thôn 2,0m.

- Tài sản gắn liền với đất: Không.

2. Giá khởi điểm: 45.441.000đ (Bốn mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi mốt ngàn đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 24/9/2019 và ngày 25/9/2019 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản (ấp 3, xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/9/2019 đến 16h30 ngày 04/10/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/hồ sơ;

b) Tiền đặt trước: 10.000.000đ/hồ sơ (tương đương 20% giá khởi điểm của tài sản). Người tham gia đấu giá nộp từ ngày 02/10/2019 đến 16h30 ngày 04/10/2019 (trong giờ hành chính).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a) Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, đối tượng, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/9/2019 đến 16h30 ngày 04/10/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

b) Đối tượng: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Điều kiện:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản, trong đó có đơn cam kết sử dụng đất đúng mục đích và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013.

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với tổng công ty thì chỉ được một đại diện của tổng công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của tổng công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

d) Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang mở tại Ngân hàng Thương mại (Người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn cách thức nộp tiền đặt trước).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/10/2019 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345; Website:www.sotuphap.haugiang.gov.vn; mục Thông báo đấu giá tài sản.