(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Trường Đại học Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1