(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Tổng Công ty điện lực TP.HCM TNHH ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá vật tư thanh lý tại TP.HCM ảnh 1