(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá toàn bộ 2.976.000 cổ phiếu do Công ty CP Thép Việt Nhật phát hành vào ngày 7/1/2022 do Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hải Phòng nắm giữ như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá toàn bộ 2.976.000 cổ phiếu Công ty CP Thép Việt Nhật ảnh 1