(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Agribank Chi nhánh 3 ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Phú, TP.HCM ảnh 1