(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô (nền) tổng diện tích: 554 m2 đất ở nông thôn thuộc quy hoạch chợ Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười

Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 3
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ảnh 4