(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 1