(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM ảnh 1