(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Bình Phước ảnh 1