(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Hà ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất tại thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Hà

Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 04 thửa đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 04 thửa đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 04 thửa đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 04 thửa đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 4