(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt- Hàn ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê khai thác dịch vụ căn tin, nhà giữ xe.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt- Hàn

Ngày 7/1/2022, đấu giá cho thuê khai thác mặt bằng tại Trường Đại học Công nghệ TT&TT Việt- Hàn, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 7/1/2022, đấu giá cho thuê khai thác mặt bằng tại Trường Đại học Công nghệ TT&TT Việt- Hàn, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 7/1/2022, đấu giá cho thuê khai thác mặt bằng tại Trường Đại học Công nghệ TT&TT Việt- Hàn, TP. Đà Nẵng ảnh 3