(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam ủy quyền như sau:

Đấu giá 6 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng. Cụ thể: TS1: Xe ô tô Toyota, biển số 60C-0570 – GKĐ: 15.803.000 đồng; TS2: Xe ô tô Mitsubishi Jolie, biển số 60C-1154 – GKĐ: 42.381.566 đồng; TS3: Xe ô tô Mazda, biển số 49B-0309 – GKĐ: 18.964.730 đồng; TS4: Xe ô tô Isuzu Hi-Lander, biển số 62P-0724 – GKĐ: 47.334.252 đồng; TS5: Xe ô tô Toyota Camry, biển số 50A-006.07 – GKĐ: 21.558.050 đồng; TS6: Xe ô tô Ford Ranger, biển số 51B-0133 – GKĐ: 39.967.500 đồng. (Xe cũ, đã qua sử dụng).

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam

Ngày 7/1/2022, đấu giá 6 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 7/1/2022, đấu giá 6 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 7/1/2022, đấu giá 6 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 7/1/2022, đấu giá 6 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 4
Ngày 7/1/2022, đấu giá 6 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 5
Ngày 7/1/2022, đấu giá 6 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 6
Ngày 7/1/2022, đấu giá 6 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 7