(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2021 do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Về Việc Đấu giá cho thuê quyền cung ứng dịch vụ xe điện phục vụ du khách tham quan tại khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 218/2020/HĐDVĐGTS, ngày 08/12/2020 và phụ lục hợp đồng số 218PL/2020/PLHĐ ngày 17/12/2020 giữa Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 07 Nguyễn Thái Học, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản Đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền cung ứng dịch vụ xe điện phục vụ du khách tham quan tại khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ

Thời gian cho thuê: 03năm (36 tháng)

Giá khởi điểm: 109.418.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín triệu bốn trăm mười tám ngàn).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/ tài sản bán đấu giá như trên.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 23/12/2020 đến ngày 24/12/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp tại nơi có tài sản tọa lạc.

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/12/2020 đến 15 giờ ngày 04/01/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian thu tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản 111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Yêu cầu hồ sơ kèm theo: Phương án thực hiện Quyền cung ứng dịch vụ xe điện phục vụ khách tham quan theo QĐ số 56/QĐ-TTVH ngày 30/11/2020 của TTVHTTvà TT TP.Pleiku. Có giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hành khách đường bộ khác

Ngày tổ chức đấu giá (dự kiến): Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/01/2021

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Doanh Nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Tổ 10 phường Diên Hồng, thành phố Pleku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Tổ 07 Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.887.339./.