(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2021 do Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

Ngày 7/1/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng ảnh 1

- Đấu giá riêng lẻ từng tài sản

- Tất cả tài sản trên giá không có thuế GTGT

- Thời gian cho thuê là 05 năm

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày có thông báo, niêm yết tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 04/01/2021 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 04/01/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo bảng kê trên

7. Thời hạn, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 04/01/2021

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày đủ điều kiện bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu, đến trước 10 giờ 00 ngày 07/01/2021

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 07/01/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.