(BĐT) - Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2021 do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc; 03 xe ô tô Zace 08 chỗ và 01 sà lan chuyên chở vận tải thủy nội địa được chia thành 3 lô cho mục đích thanh lý, chi tiết như sau:

Lô 01: 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc;

Lô 02: 03 xe ô tô Zace 08 chỗ;

Lô 03: 01 sà lan chuyên chở vận tải thủy nội địa.

Lưu ý: Tài sản được bán tách riêng theo từng lô tài sản, bán theo hiện trạng thực tế tài sản. Khách hàng mua tài sản có trách nhiệm xem xét về hiện trạng, tình trạng, pháp lý, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.73036056.

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: Giá khởi điểm của từng lô tài sản được quy định như sau:

Lô 01: 2.710.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm mười triệu đồng).

Lô 02: 770.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi triệu đồng).

Lô 03: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế và các chi phí khác trong quá trình sang tên, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, ngoài ra, không bao gồm các chi phí di chuyển, vận chuyển tài sản về nơi của người trúng đấu giá, những chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Tiền đặt trước:

Lô 01: 271.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi mốt triệu đồng);

Lô 02: 77.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu đồng);

Lô 03: 80.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô tài sản (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

Bước giá:

Lô 01 và Lô 02: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

Lô 03: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 04/01/2021 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành hoặc tại trụ sở Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 04, 05, 06/01/2021 vào tài khoản Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 28, 29/12/2020 tại nơi có tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

Lô 01: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 07/01/2021;

Lô 02: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 07/01/2021;

Lô 03: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 07/01/2021.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá)

PHỤ LỤC 02 – DANH MỤC TÀI SẢN

Ngày 7/1/2021, đấu giá 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc; 03 xe ô tô Zace 08 chỗ và 01 sà lan chuyên chở vận tải thủy nội địa tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 7/1/2021, đấu giá 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc; 03 xe ô tô Zace 08 chỗ và 01 sà lan chuyên chở vận tải thủy nội địa tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 7/1/2021, đấu giá 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc; 03 xe ô tô Zace 08 chỗ và 01 sà lan chuyên chở vận tải thủy nội địa tại Hà Nội ảnh 3