(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2019 do Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất Bảo Lộc ủy quyền như sau:

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt).

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất Bảo Lộc (Số 02 Hồng Bàng, P. 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

1. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với thửa đất 312, tờ bản đồ số 14, diện tích 1.487,8 m2, Mục đích sử dụng: Đất Thương mại – Dịch vụ, thời hạn sử dụng: 50 năm, Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng; Mục đích Đấu giá quyền thuê đất trả tiền một lần;

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 9.124.677.400 đồng (Chín tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi bảy ngàn, bốn trăm đồng).

* Nơi có tài sản: Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ; THAM KHẢO HỒ SƠ ĐẤU GIÁ.

2.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 02/01/2019, khách hàng liên hệ với Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (hẻm 151 Hà Giang, phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2.2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THAM KHẢO HỒ SƠ ĐẤU GIÁ: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày01/01/2019 đến ngày 02/01/2019, khách hàng liên hệ với Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (hẻm 151 Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) (trong giờ hành chính) để được tham khảo hồ sơ đấu giá.

3. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 04/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (hẻm 151 Hà Giang, phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 04/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (hẻm 151 Hà Giang, phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

* Lưu ý: Về thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào ngày 03/01/2019 và ngày 04/01/2019 theo số tài khoản: 122 000 033 440 tại Ngân hàng Công thương VN – CN Lâm Đồng (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Ngoài thời gian trên khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào thời gian khác thì phải có sự thỏa thuận với Trung tâm.

- Mức thu tiền đặt trước: 912.500.000 đồng (Chín trăm mười hai triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 07/01/2019 tại trụ sở Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất Tp. Bảo Lộc (Số 02 Hồng Bàng, P. 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

5. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên./.