(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu gái tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 7/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2