Ngày 6/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2022 do UBND huyện Tân Kỳ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Km số 03, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0238.3686556

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Tân Kỳ

Địa chỉ: Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 6/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 29/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 05/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/04/2022 - 17:00 03/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/05/2022

Địa điểm: UBND thị trấn Tân Kỳ

Ngày 6/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 6/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ảnh 3
Ngày 6/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư