Ngày 6/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2020 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất của thửa đất số 63, tờ bản đồ số 7d tại khối 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với diện tích đất ở 354,0 m2 và tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 63 và thửa đất số 72, tờ bản đồ 7d tại khối 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam gồm công trình xây dựng trên đất và các loại cây xanh trong khuôn viên 2 thửa đất trên của Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.444.879.727 đồng (Mười tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi bảy đồng./.).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác nếu có. Người trúng đấu giá tự chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, sang tên đổi chủ.

4. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

- Địa điểm: Đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 09h00 ngày 04/03/2020 tại: trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 03/03/2020 đến 10h00 ngày 04/03/2020 tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số TK: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

11. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá) và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09h30 ngày 06/03/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam; Đ/c: Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư