Ngày 6/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh DHL

Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

83

Tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1 thị trấn Neo (nay là thị trấn Nham Biền) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

146,902,650,000

800,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 02/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 12:00 04/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 21/10/2022 - 17:00 02/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: • Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng tham gia đấu giá QSDĐ ở theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau: a) Nộp hồ sơ hợp lệ, đúng thời hạn đăng ký theo Quy chế cuộc đấu giá. b) Nộp đủ tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá. c) Người tham giá đấu giá chấp nhận Quy chế và chấp nhận hiện trạng khu đất đưa ra đấu giá thì mới đăng ký tham gia đấu giá. d) Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác không cùng tham gia đấu giá thay mặt mình tham gia đấu giá. * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày 21/10/2022 đến hết ngày 02/11/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh DHL, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/11/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng

Chuyên đề

Kết nối đầu tư