(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 6/9/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại TP.HCM ảnh 1