(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2021 do Công an tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi của Trụ sở làm viêc gồm các hạng mục: Nhà làm việc (A), nhà kho thuộc Phòng Cảnh sát hình sự. Giá khởi điểm: 33.600.000 đồng.Tiền đặt trước: 5.040.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu của Trung tâm), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề. Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 26&27/8/2021, tại Phòng Cảnh sát hình sự. - Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 03/9/2021 (thứ sáu). Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 06/9/2021 (thứ hai). Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/9/2021, đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 6/9/2021, đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 6/9/2021, đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3