(BĐT) -Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Đội số 1- thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2. Bên có tài sản đấu giá: Đội số 1- thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm 11 loại (Chi tiết theo Phụ lục) Giá khởi điểm là: 66.180.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu một trăm tám mươi ngàn đồng); Địa chỉ tài sản tại: 01 Hoàng Đạo Thuý, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 03/9/2019 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 03/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước 10.000.000 đồng nộp bằng chuyển khoản trong vòng 3 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 03/9/2019, tạiTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 06/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Ngày 6/9/2019, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 1