(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn, địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội..

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại xã Văn Luông (gồm 06 ô đất) và xã Long Cốc (gồm 18 ô đất). Cụ thể:

- Xã Long Cốc, huyện Tân Sơn: 

TT

Ôsố

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu Măng 1,xã Long Cốc (Xứ Đồng: Đồng Quan)

948,7

853.830.000

80.000.000

1

Ô số 02

100,0

900.000

90.000.000

10.000.000

2

Ô số 05

136,7

900.000

123.030.000

10.000.000

3

Ô số 06

140,0

900.000

126.000.000

10.000.000

4

Ô số 08

108,9

900.000

98.010.000

10.000.000

5

Ô số 09

100,0

900.000

90.000.000

10.000.000

6

Ô số 10

100,0

900.000

90.000.000

10.000.000

7

Ô số 11

139,6

900.000

125.640.000

10.000.000

8

Ôsố 12

123,5

900.000

111.150.000

10.000.000

II

Khu Măng 2,xã Long Cốc(Xứ Đồng: Đồng Cạp)

625,0

1.000.000.000

100.000.000

1

Ôsố 05

125,0

1.600.000

200.000.000

20.000.000

2

Ôsố 06

125,0

1.600.000

200.000.000

20.000.000

3

Ôsố 14

125,0

1.600.000

200.000.000

20.000.000

4

Ô số 15

125,0

1.600.000

200.000.000

20.000.000

5

Ô số 19

125,0

1.600.000

200.000.000

20.000.000

III

Khu Cạn, xã Long Cốc

750,0

600.000.000

60.000.000

1

Ô số 01

150,0

800.000

120.000.000

12.000.000

2

Ô số 02

150,0

800.000

120.000.000

12.000.000

3

Ô số 03

150,0

800.000

120.000.000

12.000.000

4

Ôsố 07

150,0

800.000

120.000.000

12.000.000

5

Ôsố 08

150,0

800.000

120.000.000

12.000.000

Tổng cộng

2.323,7

2.453.830.000

240.000.000

- Xã Văn Luông, huyện Tân Sơn:

TT

Ô số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

thể (đồng/m2)

Thành tiền

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu Láng, xã Văn Luông

933,0

606.450.000

60.000.000

1

Ô số 01

150,0

650.000

97.500.000

10.000.000

2

Ô số 02

150,0

650.000

97.500.000

10.000.000

3

Ô số 03

150,0

650.000

97.500.000

10.000.000

4

Ô số 04

150,0

650.000

97.500.000

10.000.000

5

Ô số 05

150,0

650.000

97.500.000

10.000.000

6

Ô số 06

183,0

650.000

118.950.000

10.000.000

Tổng cộng

933,0

606.450.000

60.000.000

Diện tích, vị trí, giá khởi điểm của từng ô đất cụ thể theo danh mục đính kèm.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá cho từng ô đất.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 03/09/2019 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Sơn (địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Số điện thoại: 0965.338.336 (Đ/c Quý).

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 03/09/2019 tại vị trí thửa đất.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: theo danh mục đính kèm.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/09/2019 đến hết ngày 05/09/2019.

- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản tiền gửi của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia theo thông tin:

* Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia.

* Số tài khoản: 42710006399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Lưu ý: Ghi rõ Tên người tham gia đấu giá và Tên xã trên chứng từ nộp/chuyển tiền.

Ví dụ: "Nguyễn Văn A nộp tiền đấu giá đất tại xã Văn Luông".

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- QSDĐ tại xã Long Cốc: Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/9/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Cốc.

- QSDĐ tại xã Văn Luông: Từ 13 giờ 30 phút ngày 06/9/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Văn Luông.