(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy. Địa chỉ: Số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 01 lô đất thương mại, dịch vụ có diện tích 10.418 m2; tại thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ dùng để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

2. Giá khởi điểm: giá khởi điểm 7.677.542.400 đồng (Bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm đồng. Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

3. Tiền đặt trước: 1.535.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu đồng). Tiền đặt trước nộp từ ngày 29/8 đến 10 giờ ngày 03/9/2019.

4. Tiền hồ sơ: 3.000.000 đồng/bộ (Ba triệu đồng).

5. Bước giá tối thiểu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2019. Tại Hội trường UBND huyện Sa Thầy, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

8. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 03/9/2019. Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29-30/8/2019, tại vị trí đất đấu giá thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0260.3911.069; 098.4741.326 đ/c Tài)./.