(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

Tài sản bán đấu giá BĐ: QSDĐ diện tích 300 m2, thửa đất 65, tờ bản đồ số 86 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Đất ở nông thôn (ONT).

Giá khởi điểm: 1.740.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 174.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: 15/08/2019 đến 16 giờ 00”, ngày 03/09/2019.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 00, ngày 06/09/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Hình thức đấu giá: Trả giá bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ điện thoại số: 0251.6250084 - 0989354749.