(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3521788

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt, Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Phường 4, TP. Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất như sau: 

STT

Thửa đất

Diện tích

Loại đất

Vị trí thửa đất

Giá khởi điểm (ĐVT: đồng/lô)

Tiền hồ sơ (ĐVT:đồng)

Tiền đặt trước

(ĐVT:đồng)

Lô 1

Thửa đất số 587, tờ bản đồ số 07

486,4

Đất ở nông thôn (ONT)

ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh

7.273.139.200

500.000

727.320.000

Lô 6

Thửa đất số 1464, tờ bản đồ số 27

328,5

Đất ở nông thôn (ONT)

Ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh

3.135.532.500

500.000

313.560.000

Lô 7

Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 27

1.642,6

Đất ở nông thôn (ONT)

Ấp TrâmVàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh

251.317.800

200.000

25.130.000

Lô 10

Thửa đất số 258, 259,268, tờ bản đồ số 27

14.279,6

Đất ở nông thôn (ONT)

Ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh

2.184.778.800

500.000

218.480.000

Lô 11

Thửa đất số 593, tờ bản đồ số 25

902,1

Đất ở nông thôn (ONT)

Ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh

1.425.318.000

500.000

142.530.000

Đối với các thửa 258, 259, 268, tờ 27, diện tích 14.279,6 m2, loại đất: đất ở nông thôn, hiện trạng là đất ao thì đất giá quyền sử dụng đất chung 03 thửa này.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Tài sản trên đất: không có.

- Nguồn gốc đất: UBND tỉnh thu hồi đất do chủ tịch UBND xã Thanh Phước và Phước Đông quản lý giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu để quảy lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

- Hình thức giao đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian, địa điểm xem tài sản, đăng ký tham khảo mua và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm xem tài sản, đăng ký tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/08/2019 đến 16 giờ ngày 03/09/2019 liên hệ tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3521788 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt, Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Phường 4, TP. Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333 (trong giờ hành chính)

Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt cho Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3521788. Số tài khoản: 3751.0.9080586.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Gò Dầu từ ngày 03/9/2019 đến 09 giờ ngày 05/09/2019.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện tham gia đấu giá: đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (do Cty phát hành), hộ gia đình, cá nhân nộp CMND, sổ hộ khẩu (tất cả pho to có chứng thực), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Hộ gia đình, cá nhân được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu.

Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: 08 giờ ngày 06/9/2019 tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3521788 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt, Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Phường 4, TP. Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333 (trong giờ hành chính).