(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) như sau:

1) Khu đất bến xe thị trấn Chợ Mới, tọa lạc tại ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

- Diện tích khu đất cho thuê: 5.251m2 đất, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 24 (theo Bản đồ hiện trạng khu đất do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Chợ Mới lập ngày 27/8/2018).

- Loại đất khai thác: Đất thương mại dịch vụ.

- Tài sản gắn liền với đất: Trên đất có công trình xây dựng, gồm:

+ Trụ sở làm việc: Kết cấu: nền lát gạch + xi măng, khung tiền chế bằng thép, vách tole, cửa sắt kính, mái tole. Diện tích: 292m2.

+ Hàng rào bao quanh khu đất.

- Hình thức giao đất: Đấu giá tài sản trên đất, Đấu giá cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

- Giá khởi điểm Công trình xây dựng: 782.573.140đồng.

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất (cho cả thời hạn thuê đất là 50 năm): 30.568.583.136đồng.

* Tổng Giá khởi điểm: 31.351.156.276đồng (Ba mươi mốt tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu một trăm năm mươi sáu ngàn hai trăm bảy mươi sáu đồng).

2) Khu đất bến xe thị trấn Mỹ Luông, tọa lạc tại ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

- Diện tích khu đất cho thuê: 9.485m2 đất, thuộc thửa đất số 153, tờ bản đồ số 47 (theo Bản đồ hiện trạng khu đất do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Chợ Mới lập ngày 27/8/2018).

- Loại đất khai thác: Đất thương mại dịch vụ.

- Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

* Giá khởi điểm quyền sử dụng đất (cho cả thời hạn thuê đất là 50 năm): 9.477.893.880đồng (Chín tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm chín mươi ba ngàn tám trăm tám mươi đồng).

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá cả 02 khu đất trên: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá và không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, kiến trúc đô thị; phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai.

(2) Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư (theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ), như sau:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta).

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

(3) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 03/9/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 22 và 23/8 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.