(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Chi cục THADS huyện Chợ Gạo ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Chợ Gạo. Đ/c: Ô1, Khu 1, TT. Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ thửa 274, TBĐ số 20, đất chuyên trồng lúa nước, diện tích đo đạc kê biên thực tế 803,1 m2, tọa lạc tại ấp Bình Thuận, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Giá khởi điểm: 497.922.000 đ.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.000.000 đ. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đ.

5. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá, mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 04/09/2019 trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và chuyển khoản tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc: Ngày 30/08/2019, ngày 03, 04/09/2019 vào TK của Công ty số 150180689000040 - EIB chi nhánh Mỹ Tho.

6. Thời gian đấu giá: 09 giờ 00, ngày 06/09/2019 tại số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.