(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành (địa chỉ: ấp Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) như sau:

1) Khu đất khu dân cư chợ Bình Hòa, tọa lạc tại ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 128m2 đất, thuộc thửa đất số 74, 75; tờ bản đồ số 59 (theo Bản đồ hiện trạng khu đất do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Châu Thành lập ngày 26/4/2016).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 665.600.000đồng (Sáu trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng).

2) Khu đất Văn phòng Ban ấp Vĩnh Thành (cũ), tọa lạc tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 58,8m2 đất, thuộc thửa đất số 126, tờ bản đồ số 20 (theo Bản đồ hiện trạng khu đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành lập ngày 26/4/2016).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 50.380.000đồng (Năm mươi triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng).

3) Khu đất Lò Đường ấp Hòa Long IV, tọa lạc tại ấp Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 507,5m2 đất, thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 33 (theo Bản đồ hiện trạng khu đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành lập ngày 26/4/2016).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 393.947.000đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu chín trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).

4) Khu đất Cặp trạm cấp nước, tọa lạc tại ấp Thạnh Hoà, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 166,2m2 đất, thuộc thửa đất số 86, tờ bản đồ số 13 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 06/6/2017).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 73.128.000đồng (Bảy mươi ba triệu một trăm hai mươi tám ngàn đồng).

5) Khu đất nông nghiệp Tân Phú, tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 36.167m2 đất, thuộc thửa đất số 29, 30, 31; tờ bản đồ số 16 (theo Bản đồ hiện trạng khu đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành lập ngày 26/4/2016).

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước.

- Hình thức giao đất: Đấu giá thuê đất có thu tiền sử dụng đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 (năm) năm.

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 831.841.000đồng (Tám trăm ba mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi mốt ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 03/9/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 22 và 23/8 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:

+ Khu đất khu dân cư chợ Bình Hòa: 500.000đồng/hồ sơ.

+ Khu đất Văn phòng Ban ấp Vĩnh Thành (cũ) và Khu đất Cặp trạm cấp nước: 100.000đồng/hồ sơ.

+ Khu đất Lò Đường ấp Hòa Long IV: 200.000đồng/hồ sơ.

+ Khu đất nông nghiệp Tân Phú: 4.000.000đồng/hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.