(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Lô đá xây dựng tại 04 vị trí như sau:

Vị trí 1: Lô đá giá khởi điểm 3.309.000 đồng; tại làng Thoong Nha, xã Bờ Ngoong.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (80x60x55) cm: 3,96 m3; Giá khởi điểm 594.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (65x50x75) cm): 3,16 m3; Giá khởi điểm 474.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (35x50x40) cm): 2,94 m3; Giá khởi điểm 441.000 đồng.

- Đá chẻ: 1.000 viên; Giá khởi điểm 1.800.000 đồng.

Vị trí 2: Lô đá giá khởi điểm 3.040.500 đồng; tại làng Kjai, xã Kông Htok.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (80x55x60) cm: 3,1 m3; Giá khởi điểm 465.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (65x50x75) cm): 1,95 m3; Giá khởi điểm 292.500 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (35x50x40) cm): 3,22 m3; Giá khởi điểm 483.000 đồng.

- Đá chẻ: 1.000 viên; Giá khởi điểm 1.800.000 đồng.

Vị trí 3: Lô đá giá khởi điểm 2.382.000 đồng; tại làng Chư Ruồi Sul, xã Kông Htok.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (80x60x55) cm: 3,96 m3; Giá khởi điểm 594.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (65x55x45) cm): 2 m3; Giá khởi điểm 300.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (35x50x40) cm): 3,92 m3; Giá khởi điểm 588.000 đồng.

- Đá chẻ: 500 viên; Giá khởi điểm 900.000 đồng.

Vị trí 4: Lô đá giá khởi điểm 6.724.500 đồng; tại thôn Ia Sa, xã H Bông.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (75x60x55) cm: 8,91 m3; Giá khởi điểm 1.336.500 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (70x65x40) cm): 10,3 m3; Giá khởi điểm 1.545.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (35x50x40) cm): 4,62 m3; Giá khởi điểm 693.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (60x70x50) cm): 9,24m3; Giá khởi điểm 1.386.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (80x65x55) cm): 9,1m3; Giá khởi điểm 1.365.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (65x45x35) cm): 2,66m3; Giá khởi điểm 399.000 đồng.

  Tổng giá khởi điểm: 15.456.000 đồng (Mười lăm triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản VPHC tịch thu đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 03/9/2019 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 03/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 3.300.000 đồng, nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 03/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 30’ ngày 06/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.