(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Giao lộ đường Trần Lê + Võ An Ninh, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá: Lô 111 xe mô tô, xe máy các loại đã qua sử dụng (Chi tiết tài sản theo phụ lục đính kèm). Giá khởi điểm để đấu giá là: 150.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 03/9/2019 tại kho tạm giữ xe đường Nguyễn Phú Hường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 03/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ 200.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 30.000.000 đồng

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian: Đến trước 16 giờ 00 ngày 03/9/2019;

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 06/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 06/9/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.