(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá khai thác tận dụng 178 cây keo tai tượng do Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới chuyển giao vào ngày 6/9/2019 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Khai thác tận dụng 178 cây Keo tai tượng, năm trồng 1997, 2000 và 2008, tại khoảnh 9, tiểu khu 282; khoảnh 3 và 4, tiểu khu 283; khoảnh 1, 2, 3 và 4, tiểu khu 284; khoảnh 1, tiểu khu 285 thuộc xã Hồng Hạ. Khoảnh 10, tiểu khu 292 thuộc xã Sơn Thủy. Khoảnh 5, tiểu khu 297 thuộc xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Khoảnh 9, tiểu khu 282; khoảnh 3 và 4, tiểu khu 283; khoảnh 1, 2, 3 và 4, tiểu khu 284; khoảnh 1, tiểu khu 285 thuộc xã Hồng Hạ. Khoảnh 10, tiểu khu 292 thuộc xã Sơn Thủy. Khoảnh 5, tiểu khu 297 thuộc xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, địa chỉ: xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án giá khởi điểm đấu giá khai thác tận dụng 178 cây Keo của Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới; Quyết định số 420/QĐ-SNNPTNT ngày 13/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án và dự toán khai thác tận dụng 178 cây Keo ngoài hành lang an toàn lưới điện có nguy cơ gãy đổ vào đường dây điện 35kV dọc Quốc lộ 49; Bản đồ khai thác tận dụng gỗ rừng trồng đường điện 35kV dọc Quốc lộ 49 năm 2019.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính từ vào ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2019 tại khoảnh 9, tiểu khu 282; khoảnh 3 và 4, tiểu khu 283; khoảnh 1, 2, 3 và 4, tiểu khu 284; khoảnh 1, tiểu khu 285 thuộc xã Hồng Hạ. Khoảnh 10, tiểu khu 292 thuộc xã Sơn Thủy. Khoảnh 5, tiểu khu 297 thuộc xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm hoặc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới đến hết ngày 27/8/2019 để được hướng dẫn xem tài sản.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 03/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Giá khởi điểm của tài sản: 138.198.000 đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm chi phí khai thác, bốc xếp vận chuyển tài sản.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, tiền ký quỹ:

a. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 27.000.000 đồng. Khách hàng nộp từ ngày 03/9/2019 đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 040013518108 tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo này (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2019).

c. Bước giá: 2.000.000 đồng. Được áp dụng từ vòng đấu đầu tiên (vòng một).

d. Tiền ký quỹ: 20.000.000 đồng. Là khoản tiền mà người người trúng đấu giá phải nộp tại Ban quản lý rừng phòng hộ A Lướingay sau khi nộp đủ 100% số tiền mua tài sản. Người trúng đấu giá được Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới hoàn trả lại tiền ký quỹ sau khi đã hoàn tất việc khai thác và trả lại diện tích đất trồng rừng cho Ban quản lý rưng phòng hộ A Lưới theo đúng thời gian được quy định 30 ngày. Nếu người trúng đấu giá không thực hiện thời gian khai thác và trả lại đất rừng trồng theo thời hạn đã quy định trên thì Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới sẽ dùng số tiền ký quỹ để thuê nhân công chặt hạ cây trả lại diện tích đất và không chịu trách nhiệm những cây bị chặt hạ do khai thác không đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 03/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá công khai, liên tục không hạn chế số vòng đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 ngày 06/9/2019 tại Hội trường Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, địa chỉ: xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.

Thông báo này được niêm yết công khai theo quy định từ ngày 16/8/2019 đến hết ngày 05/9/2019./.