(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Ban quản lý Vịnh Hạ Long ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty Đấu Giá Hợp danh Quảng Ninh

Đấu giá tài sản thanh lý là: Biển quảng cáo tại KM 137+85 quốc lộ 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, năm đưa vào sử dụng 2009.

- Giá khởi điểm: 132.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm các loại: Thuế, lệ phí, chi phí chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản chi trả các loại thuế, chi phí (nếu có).

- Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng).

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý Vịnh Hạ Long; Địa chỉ: 166 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng /hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 14/8/2019 đến ngày 03/9/2019.

- Địa điểm xem tài sản: KM 137+85 Quốc lộ 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ các ngày 03/9/2019; 04/9/2019; 05/9/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 13 giờ 30 phút ngày 06/9/2019.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Công ty Đấu Giá Hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731.

* Cách thức tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

- Hình thức đấu giá: Trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.